Okuyan Kızlar, Aydınlık Yarınlar

Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlanamaması birbiriyle ilişkili çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Kadının; ailesinde, sosyal yaşamda, eğitimde, işgücünde ve siyasette karşılaştığı güncel sorunlar, cinsiyet eşitliği yaklaşımının toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmemesi ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, kadınların ailede, sosyal yaşamda, iş gücünde ve siyasette aktif bir birey olarak kendi potansiyelini ve isteklerini bireysel seçimleri doğrultusunda özgürce hayata geçirebilmesi ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmesi için erken yaşlardan başlayarak nitelikli bir eğitim almaları gerekmektedir.

Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve özellikle genç kadınların güçlendirilmesi için eğitimden işgücüne kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar aşağıdaki aşamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir:

 • Araştırma ve geliştirme: Eğitimde ve eğitim yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için araştırmalar düzenlenmek ve içerik/program geliştirmek. Bunun yanı sıra, gerekirse pilot olarak uygulamalar hayata geçirmek.
 • Hizmet sağlama: Araştırmalar yoluyla ve ihtiyaç sahiplerinin katılımıyla içerik ve program oluşturularak hedef kitlenin ihtiyaçlarını gözetmek.
 • Burs verme: Özel durumlarda ihtiyaç ve başarı odaklı burs programları geliştirmek ve istikrarlı bir biçimde yürütmek.

Burs Programının detayları için tıklayınız.

 • Savunu ve iletişim: Yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kamuoyunu bilgilendirmek, kamu politikası uygulamaları ve ilgili paydaşların çalışmalarına katkı yapılması için savunu ve iletişim etkinlikleri yürütmek.
 • “Baba Beni Okula Gönder” kapsamında hizmete sunulan kız öğrenci yurtlarında ağırlıklı olarak ortaöğrenim seviyesinde eğitim gören kızlar konaklamaktadır. 14-18 yaş grubundaki kız öğrenciler için koşullar genellikle birbirine benzemektedir. Bölgesel olarak farklılıklar görünmesine rağmen, öğrenciler için okul-yurt arasında geçen bir yaşam söz konusudur. Kız öğrenci yurtlarında çoğunlukla hobilerini geliştirebilecekleri veya sosyalleşebilecekleri bir alan bulunmamaktadır.

  Yurtta Yaşam Modeli ile kız çocuklarının yurtta geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca verimli kullanmalarını sağlayabilecek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.
 • Aydın Doğan Vakfı olarak bu yolculukta önce 5 kız yurdu yaptırıp, kızlarımıza burs vererek görev aldık, şimdi ise çalışmalarımızı Aydın Doğan Vakfı çatısı altında daha da geniş bir yelpazeye yayarak, BBOG adı ve felsefesi ile birlikte kızlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

  “Baba Beni Okula Gönder”(BBOG) seferberliği, 23 Nisan 2005’te Doğan Gazetecilik tarafından Türkiye’nin her köşesinde her kız çocuğunun eğitim olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır.
 • 2012 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları gününde ulusal/uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
 • Aydın Doğan Vakfı, kız çocuklarının eğitimi ve kadının birey hakkına sahip olması, güçlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapan kurumları da desteklemekte ayrıca belirlediği alanlarda araştırma çalışmaları yaptırmaktadır.
 • Aydın Doğan Vakfı’nın 2009 yılından beri düzenlediği ve 2014 yılından beri Baba Beni Okula Gönder yurtlarında kalan lise ikinci sınıf öğrencilerin de dahil olduğu “Başarı Beni İstanbul’a Götürüyor” gezisi.
 • 2005 yılında başlatılan ve bugüne kadar başarı ile yürütülen "Baba Beni Okula Gönder" (BBOG) seferberliği kapsamında yurt yöneticilerine her yıl İstanbul’da eğitim verilmektedir.
 • Aydın Doğan Vakfı’nın amaçlarından birisi de, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine burs vermektir.