Yurtta Yaşam Modeli

“Baba Beni Okula Gönder” kapsamında hizmete sunulan kız öğrenci yurtlarında ağırlıklı olarak ortaöğrenim seviyesinde eğitim gören kızlar konaklamaktadır. 14-18 yaş grubundaki kız öğrenciler için koşullar genellikle birbirine benzemektedir. Bölgesel olarak farklılıklar görünmesine rağmen, öğrenciler için okul-yurt arasında geçen bir yaşam söz konusudur. Kız öğrenci yurtlarında çoğunlukla hobilerini geliştirebilecekleri veya sosyalleşebilecekleri bir alan bulunmamaktadır.

Yurtta Yaşam Modeli ile kız çocuklarının yurtta geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca verimli kullanmalarını sağlayabilecek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.

Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülen “Baba Beni Okula Gönder”in temel hedeflerinden olan “kız çocuklarının topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlanması” bu modelin temel çıkış noktasıdır.

Kız çocuklarının yaşamla ilgili bilgilerini artırmak ve çeşitlendirmek, geleceğe ilişkin hayallerine katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek gibi hedefleri olan model, öğrencilerin yurtta geçirdikleri zamanı etkin kullanarak bu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yurtta Yaşam Modeli Uygulama İlkeleri

  • Katılımcı ve işbirlikçi bir model oluşturulması, öğrencinin merkezde olduğu ve tüm paydaşları kapsayacak bir modelin hayata geçirilmesi,
  • Her aşamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve işbirliğinin sağlanması,
  • Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve “Yurtta Yaşam Modeli” ihtiyaç analizi sonucunda çıkan ihtiyaç/etkinlik konularında diğer STK programlarından faydalanılması,
  • Sürecin tüm aşamalarında ölçme ve değerlendirme yapılması ve sonuçlar ile elde edilen faydanın bu veriler ışığında ortaya koyulması.