Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı

11 Ekim 2012’den beri Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından alınan kararla “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış, kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

2012 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları günü amaçları ile Aydın Doğan Vakfı’nın amaçları ve gerçekleştirdiği faaliyetler örtüşmektedir. Bu nedenle 8 Ekim 2015'de konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve savunu faaliyetlerine zemin oluşturmak amacıyla Dünya Kız Çocukları gününde UNICEF, UN Women, UNFPA işbirliğiyle bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansların ikincisi 11 Ekim 2016 tarihinde yine aynı kurumları işbirliğinde ve uluslararası olarak düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: www.dunyakizcocuklari.org

BM ADV UNFPA Unicef UN Women