Araştırmalar

Aydın Doğan Vakfı, kız çocuklarının eğitimi ve kadının birey hakkına sahip olması, güçlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapan kurumları da desteklemekte ayrıca belirlediği alanlarda araştırma çalışmaları yaptırmaktadır.
 

tesev 

Araştırma: Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: Aydın Doğan Vakfı'nın Kız Çocukların Güçlenmesi için Faaliyetleri

Kurum: Aydın Doğan Vakfı

Tarih: Ekim 2018

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


tesev 

Araştırma: Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Bulguları 2015

Kurum: Anna Batyra ve ERG

Tarih: Haziran 2017

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


BUPAM 

Araştırma: Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı 2015 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Bulguları

Kurum: Anna Batyra ve ERG

Tarih: Haziran 2017

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


tesev 

Türkiye, 2000 yılından bu yana kız çocukların eğitime erişiminin sağlanması ve eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. Diğer yandan, 2015 sonrası dönemde de kızların eşit hayat fırsatlarına kavuşabilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm boyutlarıyla sağlanabilmesi için atılması gereken birçok adım vardır. Raporun amacı, kızların eğitimi alanında Türkiye’de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan adımlar içinde Doğan Grubu’nun etkinliklerine analitik bir bakış acısıyla yaklaşmaktır. Türkiye’nin 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği adımlar içinde Baba Beni Okula Gönder’in katkısı nasıl görülebilir? Baba Beni Okula Gönder, yararlanıcıları üzerinde nasıl etkiler yaratmış olabilir? 2015 sonrasında da devam edecek olan kız çocukların eğitimine destek projelerinin odağında hangi etkinlikler yer alacaktır? Bu belgede, Baba Beni Okula Gönder’in izleme-değerlendirme etkinlikleri içinde gerçekleştirilen birçok araştırmadan elde edilen verilerin de ışığında, bu sorulara yanıt aranmaktadır.

Araştırma: "Hayal Kuran ve Gerçekleştiren Nesiller İçin" Okuyan Kızlar, Aydınlık Yarınlar

Kurum: Aydın Doğan Vakfı

Tarih: Eylül 2016

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


tesev 

TESEV ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’de Çocuklar” projesi özellikle kız çocukları ile ilgili çalışan karar alıcı, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin faydalanması amacıyla, Türkiye’deki çocuklarla ilgili demografik, sosyal ve ekonomik verileri bir araya getirerek kolay okunabilen harita grafik ve görsellerle ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece konuyla ilgilenen aktörlerin farklı projeler üretmek için kullanabilecekleri, hem tarihsel hem de mekânsal bir görsel veri bankası ve rehber hizmeti görecektir. Bu hedefle, uzun vadede çocuklarla ilgili çalışan diğer paydaşlarla işbirlikleri yapılması ve farklı projelerin bir çatı altında toplanması da öngörülmektedir.

Tarih: Nisan 2016

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


BUPAM 

Araştırma: Kız Yurtlarında Gelişimi Destekleyen Ortam Projesi Araştırması

Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Merkezi (BÜPAM)

Tarih: Kasım 2015

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


İTÜ logokaum

Araştırma: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği

Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Tarih: Ağustos 2015

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız


infakto

Araştırma: “Baba Beni Okula Gönder” Seferberliği Etki Analizi

Kurum: Infakto Research Workshop

Tarih: 2015

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız