Organik Tarım ve Besicilik

Aydın Doğan Vakfı organik tarımın teşvik edilmesi amacıyla Türkiye’nin organik tarıma elverişli ve gelişmekte olan bölgelerinde bu alanda istihdam yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için bir proje başlatmıştır. Vakıf, Organik Tarım ve Hayvancılık Projesi sayesinde alanında uzman kişileri yetiştirmek için üniversitelerde organik tarım bölümleri açılmasını sağlayarak ve bölge çiftçilerine de eğitimler düzenleyerek hem ekonomik hem de çevresel bir hareketlilik oluşturmayı başarmıştır.

Organik Tarım ve Hayvancılık Projesi, Vakıf kurucusu Aydın Doğan'ın doğduğu yörenin kalkınması ve Türkiye’nin özellikle daha geri kalmış bölgesindeki sürdürülebilir tarımsal üretime model olması isteği ile hayata geçmiştir. Yöre çiftçisini eğitip çalışmalar düzenleyerek sürdürülebilir bir tarımsal üretimin yapılmasına öncü olmak, böylece bölge ekonomisine katkıda bulunmak ve Kelkit'te iş ve çalışma olanaklarına yönelik fırsatlar sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Aydın Doğan Vakfı Kelkit'te bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere üç yıllık eğitim veren bir meslek yüksekokulu kurmuştur. Özellikle bölge gençlerinin Organik Tarım ve Organik Hayvancılığı bilimsel anlamda öğrenerek bölgede organize edilen Organik Hayvancılık projesinde çalışabilmeleri için organik tarım bölümü oluşturulmuştur.

Ayrıca, yörede faaliyete başlayan ve Doğan Holding'in bir şirketi olan Doğan Organik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. ile Organik Tarım ve Organik Hayvansal üretim projesinin diğer ayağı tamamlanmıştır.

Yöre çiftçisine yönelik, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP), Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Bölümü ve Doğan Organik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. işbirliği ile geniş kapsamlı bir Organik Süt Sığırcılığı ve Organik Bitkisel Tarım üzerine uygulamalı bir eğitim çalışması yapılmıştır.

Bu doğrultuda, çiftçiler, aileler ve gençler eğitilmiş, pek çok aile için ekonomik güvence sağlanmış, şehrin ekonomik faaliyetleri geliştirilmiştir. Aydın Doğan Vakfı'nın Kelkit'te yaptığı diğer yatırımlar da bölgeye katkıda bulunmuştur. Örneğin, yeni alt yapı tesisleri kurulmuş, sinema gösterimleri, Türk Olimpiyat Komitesi tarafından ilköğretim öğrencilerine verilen ücretsiz spor dersleri gibi sosyal aktiviteler düzenlemiş, bölgeye yeni insan gücü çekilmiştir.

Aynı zamanda proje, Kelkit ve çevresini organik süt ve besi hayvancılığının merkezi haline getirme yolunda gelişmiştir. Doğan Organik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. 2005 yılında Avrupa Birliği'nden akredite bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşundan organiklik sertifikası almış, üretilen organik süt iç pazara sunulmaya başlanmıştır. 2006 yılında ise Kelkit'te sözleşmeli çiftçilik projesi başlatılmış ve yörede 20'ye yakın çiftçi 1.000 adet hayvanı geçen bir sayı ile organik süt sığırcılığı yapar hale gelmiştir. Ayrıca, yörede 100'ün üzerinde çiftçiye organik yem bitkisi üretimi yaptırılarak hem Doğan Organik İşletmesi'nin hem de sözleşmeli çiftçilerin hayvanları için gerekli olan organik yemler yöreden temin edilmeye başlanmıştır.

Yine bu süreci desteklemek için Aydın Doğan Vakfı tarafından kurulan Türkiye'nin ilk organik tarım programına sahip Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu'nda organik tarım eğitimi alan öğrencilere Vakıf, organik çiftliklerde, staj ve iş imkanı sağlanmaktadır.

Hayvan haklarına ve doğal ortamlarına saygıyı esas alan proje, örnek sosyal sorumluluk yaklaşımı ile organik üretimi sayesinde tüketiciler için kimyasal kalıntılar içermeyen, sağlıklı ve güvenilir süt üretmeyi ve çevreyi koruyarak gelecek nesillere verimli tarım alanları bırakılmasını sağlamıştır. Öte yandan proje, bölge halkını eğitip iş sahibi yaparak bölgesel göçün önüne geçmeyi, kişi başı gelirde ciddi bir artış yaşanmasını ve üretimin kayıt altına alınmasını da başarmıştır.