Beyazıt Devlet Kütüphanesi Restorasyon Projesi

Devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin aşhane-imaret kısmı olarak yapılmış, 1882 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kütüphane olmak üzere tahsis edilmiştir.

1999 depreminde hasar gören binanın çağdaş bir kütüphane, araştırma ve kültür merkezi konumuna gelmesi ve kütüphanenin topluma yeniden kazandırılması için restorasyon projeleri Tabanlıoğlu Mimarlık Grubu ve Vakıf işbirliğiyle yaptırılmış ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanmıştır.