Türk Halk Müziği: Yücel Paşmakçı

2004

2004 yılında Türk Halk Müziği dalında verilmesi kararlaştırılan Aydın Doğan Ödülü’ne; icracı, eğitimci, idareci, koro şefi, araştırmacı ve derleyici kişiliği ile Türk Halk Müziği dağarcığına kazandırdığı sayısız türküler nedeniyle Yücel Paşmakçı değer görüldü.

2004 yılı Aydın Doğan Ödülü Seçici Kurulu; Muzaffer Akgün, Zehra Bilir, Melih Duygulu, Prof. Dr. Can Etili, Zafer Gündoğdu, Doğan Hızlan, Mehmet Özbek, Arif Sağ, Hasan Saltık, Süleyman Şenel ve Neriman Altındağ Tüfekçi’den oluştu.

Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı, 1935 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini sırayla Moda İlkokulu, Kadıköy Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi’nde yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Fakülteye iki yıl devam ettikten sonra halk müziğine olan tutkusu nedeniyle okulu bıraktı.

Yücel Paşmakçı, 1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunda Stajyer Saz Sanatçısı olarak göreve başladı.

Yücel Paşmakçı, İstanbul Radyosundaki çalışmalarının yanı sıra, 1961 - 1972 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyetinde Halk Müziği Saz Sanatçısı olarak çalıştı. 1972 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğüne atandı. İdari görevi devam ederken Yurttan Sesler Topluluğu’nu yönetti ve Repertuar derslerine girdi. Ayrıca 1974 yılında Türk Folklor Kurumu Derneği’nin Genel Başkanlığını üstlendi. Bu görevi bir buçuk yıl yürüttü. 1975 - 1976 yıllarında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Kuruluşu ve öğrenime başlaması safhasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1976 yılında TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğüne atanan Paşmakçı, bu görevini sürdürürken zaman zaman Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunu da yönetti. TRT Kurumunun üyesi olduğu Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) Folklor alt çalışma grubunda görev aldı. 1977 ve 1978 yıllarında EBU’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı toplantılara TRT Kurumunu temsilen katıldı. Aynı yayın birliğince Bulgaristan’ın Yanbol kentinde düzenlenen ilki 1977 yılında, ikincisi 1979 yılında Rostrum’lara katıldı. 1976 yılında Dışişleri Bakanlığı ve TRT’nin Kıbrıs’ta ortaklaşa düzenledikleri Barış Şenliklerinde Halk Müziği Koro Konserlerini yönetti. Ayrıca, 1966 yılından itibaren TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Denetleme Kurulu’nda, 1972 yılından itibaren bugüne dek de Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu’nda üye olarak görev almaktadır. 1979 yılında kendi isteği üzerine İstanbul Radyosu’na tayini yapıldı. Çalışmalarını Türk Halk Müziği uzmanı olarak sürdürürken TRT Kurumunun muvafakati ile 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarına Öğretim Görevlisi olarak naklen atandı.

Halk müziğimizin değerli sanatçılarından Yücel Paşmakçı, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden yaptığı araştırma ve derlemelerle TRT Halk Müziği Repertuarına 300’e yakın türkü ve halk ezgisi kazandırdı.