Türk Halk Müziği: Mehmet Özbek

2011

2011 yılında Türk Halk Müziği dalında verilmesi kararlaştırılan Aydın Doğan Ödülü'ne; Türk Halk Müziğine solist, yönetici, koro şefi, derlemeci, notist ve İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu, TRT İstanbul Radyosu ve TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürü ve Müzik Dairesi Başkanı olarak verdiği kurumsal hizmetler, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu kurucu şefi ve yöneticisi olarak verdiği idari hizmetler, yurt içi ve yurt dışında verdiği ve yönettiği konserler, derlediği ve notaya aldığı eserlerle halk müziği genel repertuarına kazandırdığı eserler ve akademik hayatta yetiştirdiği öğrenciler nedeniyle, Mehmet Özbek değer görülmüştür.

Ülkemiz kültür-sanat hayatına ve bu bağlamda Türk Halk Müziği ve Oyunlarına 1984 yılından bu yana bir eğitim kurumu olarak hizmet veren; halk müziği alanında değerli akademisyenler yetiştiren, oluşturduğu derleme heyetleri tarafından yurt içi ve yurt dışında Türk müzik kültürü verilerine ilişkin folklorik/etnografik eserlerin derlemesini ve arşivlenmesini sağlayan, yetiştirdiği halk müziği sanatçıları Türk Halk Müziği ve Oyunları alanlarında ülkemizin tanıtımına başarılı katkılar sağlayan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı da hizmet ödülüne layık görülmüştür.

2011 yılı Aydın doğan Ödülü Seçiciler Kurulu; Yücel Paşmakçı (Başkan), Melih Duygulu, Erdal Erzincan, Zafer Gündoğdu, Doğan Hızlan, Prof. Songül Karahasanoğlu, Arif Sağ, Hasan Saltık ve Süleyman Şenel'den oluştu.

Mehmet Özbek’in Özgeçmişi
1945 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 'Urfa Türkülerinin Dil ve Anlatım Özellikleri' başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Öğrencilik yıllarında, İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Türk Müziği Nazariyatı Bölümü’ne devam etti. 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak bu kurumda çalışmaya başladı. İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği dalında önce stajyer sanatçı, 1969 yılından sonra da sanatçı olarak çalışmalarını sürdürdü. 1977 yılında yine İstanbul Radyosu'nun Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürü, 1982'de de TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü görevlerine atandı. 1977-1986 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve Repertuar Kurullarında da üye ve başkan olarak görev yaptı. 1983-1995 yılları arasında Hacettepe, 1998-2000 yılları arasında Gazi, 2006-2007 ders yılında ise Ankara Üniversiteleri Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri Halk Bilimi Anabilim Dallarında Türk Halk Müziği dersleri verdi. 1996-2002 yılları arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Üyesi olup Müzik Perde ve Sahne Sanatları Kolu Başkanı olarak çalıştı. Haziran 1986’dan başlayarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun şefi olarak görevini sürdürdü. 2007 yılının Ekim ayında kendi isteğiyle bu kurumdan emekliye ayrıldı.

1966 yılından itibaren profesyonel olarak Halk Müziği ses sanatçısı ve koro şefi olarak çalıştı. Başta Urfa olmak üzere Anadolu'da birçok yörenin; yurtdışında ise Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya Türklerinin halk ezgilerini derledi. Sözlü ve sözsüz olmak üzere bunların 300 kadarını TRT repertuarına kazandırdı. TRT'de bulunduğu dönemlerde radyoda 'Âşıklık Geleneği', 'Türk Halk Çalgıları', 'Türküler Ne Der', 'Türkülerin Dünü Bugünü', 'Bilince Sevdiklerimiz'; televizyonda 'Yurdun Sesi', 'Elimizden Obamızdan', 'Kervan' programlarını hazırladı. Bu programlarda o güne kadar radyo bünyesinde kullanılmayan Tar, Kaval, Zurna, Tulum gibi çalgıları ilk defa bir orkestra disiplini içinde kullanılmasını sağladı. Böylece Türk Halk Müziğinin çalgı ve repertuar bakımından temel değerlerini ortaya koyup alışılagelmişin dışında yaptığı icralarla bu müziğin zenginliğini ve evrenselleşmeye açık olduğunu vurguladı. 'Elimizden Obamızdan', 'Kervan' adlı TV programlarında yine o güne kadar yabancısı bulunduğumuz, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin oyun ve müziklerinden örnekler seslendirerek Türk dünyasının genişliğini ve bu alan içindeki kültür birliğini vurgulamaya çalıştı.

Japonya, Suudi Arabistan, Yugoslavya, Irak, Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Mısır ve Azerbaycan olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde konserler vererek Türk Halk Müziği'ni tanıttı. Japonya'nın en büyük kültür kurumu olan MİN-ON'un davetlisi olarak 1980 yılında gittiği Japonya'nın 10 şehrinde, Prof. Koizumi yönetiminde verdiği açıklamalı konserlerle başta Urfa türkü ve hoyratları olmak Türk halk müziğinin zengin ve orijinal değerlerini tanıttı. Konserlerin bazı ezgileri Sony şirketi tarafından LP haline getirildi.