Tarih: Prof. Dr. İlber Ortaylı

2001

2001 yılında Tarih dalında verilmesi kararlaştırılan Aydın Doğan Ödülü’ne; “Osmanlı Tarihinde Aile” isimli eserinin yanı sıra, tarih alanında, 1970’li yılların başlarından itibaren yaptığı çalışmaları, yayınladığı makaleler ve kitapları, tarih biliminin yaygınlaştırılması çabaları, tarihi her yaştan Türk insanına sevdirme konusundaki faaliyetleri, yurtdışındaki bilimsel etkinlikleri ve Türk tarihçiliğinin uluslararası alanda önemli bir ismi olması da göz önüne alınarak İlber Ortaylı değer görüldü.

2001 yılı Aydın Doğan Ödülü Seçici Kurulu; Doç. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Mahir Aydın, Murat Bardakçı, Dr. Filiz Çağman, Prof. Dr. Edhem Eldem, Prof. Dr. Özer Ergenç, Doğan Hızlan, Orhan Koloğlu, Dr. Nazan Ölçer ve Prof. Dr. Mete Tuncay’dan oluştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı
1947 yılında Avusturya’da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. 1965’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okudu.

Yüksek Lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. 1978 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile doktora derecesi aldı. 1979’da "Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla Doçent, 1989 yılında Profesör oldu.

1989 - 2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne, 2 yıl sonra da Bilkent Üniversitesi’ne geçmiştir. Ortaylı halen Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.