Sosyal ve Beşeri Bilimler: Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

1998

1998 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında verilmesi kararlaştırılan Aydın Doğan Ödülü’ne; “Sinan’ın Sanatı ve Selimiye ” adlı kitabında Mimar Sinan’ın şahsında ve eserinde Osmanlı gerçeğinin, İslam ve Türk sanatının, 15 ve 16’ncı yüzyılın Avrupa’sı için ne denli önemli olduğunu vurgulaması, Sinan’ın sanatçı kimliği, sanatının içeriği, konumu ve anlamı, yarattığı mimarinin dünya sanat tarihi içindeki yeri gibi sorunsalları büyük bir ustalıkla yorumlaması nedeniyle Prof. Dr. Doğan Kuban ve İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal ve beşeri bilimlerdeki birikimini tarihselleştiren disiplinler arası çalışması “21. Yüzyıl’da Türkiye” kitabında Türkiye’nin bugününü anlamaya ve yarınını kurgulamaya yönelik bir birikimin oluşturulması, Türkiye’yi dış göstergeler ışığında bir konuma oturtarak ülke içi dinamikleri ve demokratikleşme sürecini eleştirel bir açıdan ele alarak bu süreçte bireyin rolünü gündeme getirmesi nedeniyle Prof. Dr. Emre Kongar değer görüldü.

1998 yılı Aydın Doğan Ödülü Seçici Kurulu; Prof. Dr. Metin Heper, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Merih Celasun, Prof. Dr. Ufuk Esin, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Arda Denkel, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Mübeccel Kıray ve Prof. Dr. Murat Sertel’den oluştu.

Prof. Dr. Doğan Kuban
1926’da Paris’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Yüksek Mimar olarak mezun oldu.

Bu fakültede asistan olarak başladığı akademik kariyerini,1993 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

İtalyan Hükümeti’nin verdiği bursla gittiği İtalya’da Rönesans mimarlığını inceledi. Dönüşünde verdiği tezle doçent oldu.

Bir süre ABD’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yapan Kuban, Türkiye’ye dönüşünde profesörlüğe yükseldi. Daha sonra başta ABD olmak üzere pek çok dış ülkede öğretim üyeliği yaptı ya da bilimsel araştırmalar yürüttü.

Kürsü Başkanlığı, Dekanlık ve Senato üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi’nin Türkiye Komisyonu’nun kurulma çalışmalarını yürüttü.

1979’da Uluslararası İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırmaları Derneği "IRCICA"nın başkanı seçildi. Kalenderhane Camii, Tahtakale Hamamı, Bozdoğan Kemeri gibi yapıların restorasyon çalışmalarını yaptı. Yurtdışında gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları da vardır. Gaziantep, Safranbolu ve Lefkoşa kent merkezi için koruma imar planları hazırladı.

Çeşitli ödüller kazanan Kuban’ın referans olarak kullanılan Klasik Osmanlı Mimarisinde Mekân konularını işleyen çalışmaları, çok sayıda Türkçe yabancı dillerde yazılmış makalesi, araştırması yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Emre Kongar
Prof. Dr. Emre Kongar 1941’de İstanbul’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdi. 1966 yılında Michigan Üniversitesi, Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’ndan master unvanı ile mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak girdi. 1968 yılında üniversite bünyesinde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.

1969 yılında sosyal bilimler alanında "İzmir’de Kentsel Aile" adlı tezi ile doktor oldu.1983’te askeri rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto için üniversiteden istifa etti. 1992’de Kültür Bakanlığı müsteşarlığına atandı. Kasım 1995’te bu görevinden ayrıldı.

15 Ocak 1996’da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat Haçı ile 1 Şubat 1996’da İtalya Devleti Commandatore Madalyası ile 15 Şubat 1996’da da Polonya Devleti "Commandor" nişanı ile ödüllendirildi.

24 Nisan 1996’da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne profesör olarak geri döndü. Şubat 1997’de Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne atandı. Halen aynı okulda görev yapmaktadır.

"Türkiye’nin Toplumsal Yapısı" adlı kitabı ile 1977 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü’nü, "Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği" adlı kitabı ile 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı.