Kent Mimarisi: "İzmir Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi" ve "Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projesi"

2005

2005 yılında Kent Mimarisi, Kent Dokusu dalında verilmesi kararlaştırılan Aydın Doğan Ödülü’ne; İzmir’in öteden beri kent ve deniz buluşmasındaki en önemli tarihsel ve sosyal odağını oluşturan Konak Meydanı’nın yıllar süren bir kararsızlıktan sonra mimarlık ve şehircilik açısından mevcut kent dokusunu ve gereksinimleri uyumlu bir biçimde, çağdaş bir yorumla yeniden kentsel yaşama kavuşturulması; ayrıca proje ve uygulamanın mimarlık ve şehircilik kuralları gözetilerek çağdaş bir kentsel tasarım hizmeti olarak gerçekleştirilmesi ve uygulamanın sonuçlanmasından sonra kent halkının yeni düzenlenmiş alanı kullanmasındaki yoğunluk ve isteklilik gözetilerek, “İzmir Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi” ve “Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projesi” değer görüldü.

Kastamonu’da ise doğrudan yerel kaynakların kullanılmasıyla ve kamusal önderlik içinde özel ve sivil kesimlerin de uygulamaya ortak edilmesi ile gerçekleştirilmiş çok yönlü bir tarih ile yeniden buluşma süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte çok sayıda eski konağın restore edilerek kentsel ve kamusal yaşama kazandırılmasının yanı sıra kentin yok olmakta olan diğer kültürel değerlerinin canlandırılması ve ilk kez bir mimar adına (Kastamonu Hükümet Konağı’nın müellifi Vedat Tek) kültürel merkez oluşturulması ve bütün bunların kentteki ilgili kurumların işbirliği ile gerçekleştirilmesi Aydın Doğan Ödülü’nün amacına uymaktadır.

2005 yılı Aydın Doğan Ödülü Seçici Kurulu; Burhan Doğançay, Oktay Ekinci, Dr. Doğan Hasol, Doğan Hızlan, Faruk Malhan, Doç. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Haluk Pamir, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, İstemihan Talay, Prof. Dr. İlhan Tekeli’den oluştu