Candan FETVACI - Yürütme Kurulu Başkanı

Candan FETVACI - Yürütme Kurulu BaşkanıCandan Fetvacı, lise öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, lisans ve yüksek lisans öğrenimi ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Fetvacı, 1976-95 yılları arasında üniversitenin aynı bölümünde “Management Simulation” Program Koordinatörü olarak akademik kadroda uzman olarak çalışmış, 1995-1997 yılları arasında ise Üniversite'nin burs ofisini kurmuş ve aynı zamanda ofis koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 1997-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın Genel Müdürlüğü’nü üstlenmiştir.

2004 yılından bu yana Aydın Doğan Vakfı'nda Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapan Candan Fetvacı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Başkan Yardımcılığı ve London School of Economics “Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü” Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.