Vakıf İlgili Kişi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Aydın Doğan Vakfı (“Vakıf” veya “Şirket”)’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Vakıf’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. 

BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65/1 Üsküdar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
  • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle advakfi@advakfi.org adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
  • E-postayla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce veri sorumlusu olan Vakıf’a daha önceden bildirilmiş ve Vakıf’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle advakfi@advakfi.org adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Bu başvuruda talep konusuna bağlı olarak Vakıf’ın ek kimlik doğrulama isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

Aydın Doğan Vakfı İlgili Kişi Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız.