Okuyan Kızlar, Aydınlık Yarınlar

Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlanamaması birbiriyle ilişkili çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Kadının; ailesinde, sosyal yaşamda, eğitimde, işgücünde ve siyasette karşılaştığı güncel sorunlar, cinsiyet eşitliği yaklaşımının toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmemesi ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, kadınların ailede, sosyal yaşamda, iş gücünde ve siyasette aktif bir birey olarak kendi potansiyelini ve isteklerini bireysel seçimleri doğrultusunda özgürce hayata geçirebilmesi ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmesi için erken yaşlardan başlayarak nitelikli bir eğitim almaları gerekmektedir.

Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve özellikle genç kadınların güçlendirilmesi için eğitimden işgücüne kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar aşağıdaki aşamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir:

  • Araştırma ve geliştirme: Eğitimde ve eğitim yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için araştırmalar düzenlenmek ve içerik/program geliştirmek. Bunun yanı sıra, gerekirse pilot olarak uygulamalar hayata geçirmek.
  • Hizmet sağlama: Araştırmalar yoluyla ve ihtiyaç sahiplerinin katılımıyla içerik ve program oluşturularak hedef kitlenin ihtiyaçlarını gözetmek.
  • Burs verme: Özel durumlarda ihtiyaç ve başarı odaklı burs programları geliştirmek ve istikrarlı bir biçimde yürütmek.

Burs Programının detayları için tıklayınız.

 • Savunu ve iletişim: Yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kamuoyunu bilgilendirmek, kamu politikası uygulamaları ve ilgili paydaşların çalışmalarına katkı yapılması için savunu ve iletişim etkinlikleri yürütmek.

“Baba Beni Okula Gönder” kapsamında hizmete sunulan kız öğrenci yurtlarında ağırlıklı olarak ortaöğrenim seviyesinde eğitim gören kızlar konaklamaktadır. 14-18 yaş grubundaki kız öğrenciler için koşullar genellikle birbirine benzemektedir. Bölgesel olarak farklılıklar görünmesine rağmen, öğrenciler için okul-yurt arasında geçen bir yaşam söz konusudur. Kız öğrenci yurtlarında çoğunlukla hobilerini geliştirebilecekleri veya sosyalleşebilecekleri bir alan bulunmamaktadır.

Yurtta Yaşam Modeli ile kız çocuklarının yurtta geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca verimli kullanmalarını sağlayabilecek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.

Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülen “Baba Beni Okula Gönder”in temel hedeflerinden olan “kız çocuklarının topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlanması” bu modelin temel çıkış noktasıdır.

Kız çocuklarının yaşamla ilgili bilgilerini artırmak ve çeşitlendirmek, geleceğe ilişkin hayallerine katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek gibi hedefleri olan model, öğrencilerin yurtta geçirdikleri zamanı etkin kullanarak bu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yurtta Yaşam Modeli Uygulama İlkeleri

 • Katılımcı ve işbirlikçi bir model oluşturulması, öğrencinin merkezde olduğu ve tüm paydaşları kapsayacak bir modelin hayata geçirilmesi,
 • Her aşamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve işbirliğinin sağlanması,
 • Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve “Yurtta Yaşam Modeli” ihtiyaç analizi sonucunda çıkan ihtiyaç/etkinlik konularında diğer STK programlarından faydalanılması,
 • Sürecin tüm aşamalarında ölçme ve değerlendirme yapılması ve sonuçlar ile elde edilen faydanın bu veriler ışığında ortaya koyulması.

BBOG

Aydın Doğan Vakfı olarak bu yolculukta önce 5 kız yurdu yaptırıp, kızlarımıza burs vererek görev aldık, şimdi ise çalışmalarımızı Aydın Doğan Vakfı çatısı altında daha da geniş bir yelpazeye yayarak, BBOG adı ve felsefesi ile birlikte kızlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

“Baba Beni Okula Gönder”(BBOG) kampanyası, 23 Nisan 2005’te Doğan Gazetecilik tarafından Türkiye’nin her köşesinde her kız çocuğunun eğitim olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Gazetecilik Onursal Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in fikir önderliğinde hayata geçirilen kampanya, bugüne dek birçok kız çocuğunun donanımlı ve üretken bireyler olarak yetişmesine destek olmuştur.

Asıl hedefi, eğitim seferberliğini tüm Türkiye’ye yaymak ve her kız çocuğunu okullu yapmak olan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası, içinde maddi destek, toplumsal bilinci geliştirme ve yapısal sorunların giderilmesine yönelik etkinliklerin bulunduğu üç boyutlu bir çalışma olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır.

“Baba Beni Okula Gönder” seferberliği 300 binin üzerinde destekçisi, aldığı ödüller, kız çocuklarının eğitimi için sağlanan 35 milyon TL’nin üzerinde kaynak ile Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: www.bababeniokulagonder.org

11 Ekim 2012’den beri Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından alınan kararla “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış, kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

2012 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları günü amaçları ile Aydın Doğan Vakfı’nın amaçları ve gerçekleştirdiği faaliyetler örtüşmektedir. Bu nedenle 8 Ekim 2015'de konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve savunu faaliyetlerine zemin oluşturmak amacıyla Dünya Kız Çocukları gününde ulusal/uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: www.dunyakizcocuklari.org

BM ADV UNFPA Unicef UN Women

Aydın Doğan Vakfı, kız çocuklarının eğitimi ve kadının birey hakkına sahip olması, güçlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapan kurumları da desteklemekte ayrıca belirlediği alanlarda araştırma çalışmaları yaptırmaktadır.

 

 

İTÜ logokaum

 

Araştırma: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği

Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Tarih: Ağustos 2015

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız

 

 

infakto

 

Araştırma: “Baba Beni Okula Gönder” Projesi Etki Analizi

Kurum: Infakto Research Workshop

Tarih: 2015

Araştırmanın içeriğine ulaşmak için tıklayınız

 

 

15-20 Mayıs 2016

Aydın Doğan Vakfı'nın yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder yurtlarında kalan 39 kız öğrenci öğretmenleriyle birlikte, Vakfın konuğu olarak İstanbul'a geldi. Başarılarıyla ön plana çıkan kız öğrencilere ödüllerini Vakıf Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Doğan Grubu yöneticileri verdi.

Aydın Doğan Vakfı’nın 2009 yılından beri düzenlediği ve 2014 yılından beri Baba Beni Okula Gönder yurtlarında kalan öğrencilerin de dahil olduğu “Başarı Beni İstanbul’a Götürüyor” gezisi kapsamında 39 başarılı kız öğrenci ve onlara eşlik eden öğretmenleri, 15-20 Mayıs tarihleri arasında Vakfın konuğu olarak İstanbul’da ağırlandılar.

Geziye İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda yaptıkları turla başlayan öğrenciler için Doğan Holding’te bir ödül töreni düzenlendi. Tören başlangıcında bir konuşma yapan Aydın Doğan, kendisinin de dört kızı olduğunu hatırlatarak, başarılı kız öğrencilerini görmekten her zaman mutluluk duyduğunu belirterek, her alanda çok güzel işler yapmalarını temenni etti.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ise konuşmasında, “Bizim için sizi burada görmek büyük mutluluk kaynağı. Biz Baba Beni Okula Gönder seferberliğine başladığımızda hedefimiz Türkiye’de okula gidemeyen tek bir kız çocuğunun kalmamasıydı. Bugün bu hedefe çok yaklaştık. Ama şimdi daha büyük hedeflerimiz var; artık yapmak istediğimiz, her birinizin kendini erkeklerle eşit hissetmesi, meslek sahibi olması, kendi ayaklarının üzerinde durması. Çalışırsanız, isterseniz, biz de Aydın Doğan Vakfı olarak her engeli aşmanıza destek olacağız. Kimsenin sizi yıldırmasına izin vermeyin.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Muş, Van, Gümüşhane, Ağrı, Konya, Erzurum, Kahramanmaraş, Tekirdağ’dan gelen 39 başarılı kız öğrenci ve öğretmenleri ödüllerini Vakıf Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Ceo’su Soner Gedik, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy’un elinden aldılar. Öğrenciler ve öğretmenlerine D&R’dan hediye çeki ve Doğan Kitap’tan kitap hediye edilirken, başarılı öğrenciler aynı zamanda hepsiburada.com’dan HP Pavillion Taşınabilir Bilgisayar sahibi oldular.

Başarılı kız öğrenciler gezi süresince İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek eğlenceli etkinliklere katıldılar, Forum İstanbul Sea Life Akvaryum’un misafiri oldular. Boğaziçi Üniversitesi, KAGİDER, Kanal D ve Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret ederek kariyerlerine yön verecek rol modellerle bir araya gelen kız öğrenciler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bahçelievler İlçesi’nin düzenlediği törene de katıldılar.

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

 


23-28 Mayıs 2015

“Baba Beni Okula Gönder” yurtlarında kalan lise ikinci sınıf öğrencileri arasından en başarılı ilk üç öğrenci yanlarında öğretmenleriyle birlikte her yıl İstanbul’da bir hafta süreyle Aydın Doğan Vakfı’nın misafiri olmaktadır.

Aydın Doğan Vakfı tarafından tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen 14 kız öğrenci yurdunda kalan en başarılı 42 öğrenci ile 14 öğretmen, Üsküdar Altunizade'deki Doğan Holding binasında düzenlenen törenle ödüllendirilmiştir. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın da katıldığı tören öncesinde, Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Erzurum, Gümüşhane, Tokat, Osmaniye, Kars, Muğla, Siirt ve Ağrı Doğubayazıt'tan gelen öğrencilerle tek tek sohbet edip, ilgilenmiş ve çeşitli hediyeler sunmuştur.

Baba Beni Okula Gönder kampanyası kapsamında açılan 33 kız öğrenci yurdunun yönetici ve öğretmenlerine 17-21 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da bir hafta süreyle eğitim verilmiştir.

Aydın Doğan Vakfı’nın amaçlarından birisi de, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine burs vermektir.

Vakıf, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden başlayarak başarılı ve maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerinin öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla burs programı başlatmayı hedeflemektedir.

Aydın Doğan Vakfı Burs Başvuru Kriterleri

 • Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğrenci olan ve üniversite giriş sınavında sıralamada ilk 101-500 içinde yer alan ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilere,
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan ve üniversite giriş sınavında sıralamada ilk 1.000 içinde yer alan ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilere ve “Baba Beni Okula Gönder “kampanyası kapsamında yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen kız öğrenci pansiyonlarında ortaöğrenimi süresince kalmış, üniversite giriş sınavında başarı göstererek devlet üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecektir.

Burs Başvuruları Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri için ilgili üniversitelerin burs koordinatörlüğü/komisyonları aracılığıyla, Baba Beni Okula Gönder pansiyonlarında kalmış öğrenciler için ise okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.

Bunların dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular, Aydın Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

 

© Copyright 2016 Aydın Doğan Vakfı